Η κοινή ή μέλισσα μελιτοποιός (Apis mellifera L.) ανήκει μαζί με άλλα 100.000 και πλέον είδη εντόμων στην τάξη των Υμενόπτερων. Στην τάξη αυτή υπάρχει μια σχετικά μικρή ομάδα εντόμων με είδη στα οποία ο θώρακας και η κοιλιά τους συμφύονται μεταξύ τους (Σύμφυτα ή Κλειστόγαστρα). Ο μεγαλύτερος αριθμός ωστόσο των ειδών των Υμενόπτερων ανήκει στην ομάδα των Αποκρίτων ή Χαλαστόγαστρων, στα οπoία ο θώρακας και η κοιλιά χωρίζονται μεταξύ τους πολύ ευδιάκριτα, καθώς ενώνονται μεταξύ τους με μια πολύ λεπτή μέση
Δημιουργός: Ξενικουδάκη Σοφία
Επιβλέπων: Αλυσσανδράκης Ελευθέριος
Χρονιά: 2009
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης

Ε-ΒΟΟΚ