ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θαυμαστή κοινωνία των μελισσών και την προσφορά τους στο περιβάλλον και τους ανθρώπους.

ΣΤΟΧΟΙ:
Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη μελισσοκομία ως παραδοσιακή αγροτική δραστηριότητα.
Να γνωρίσουν οι μαθητές :
– τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κοινωνίας των μελισσών
– τη διαδικασία παραγωγής των μελισσοκομικών προϊόντων και την αξία τους για τη διατροφή και
την υγεία των ανθρώπων
– την προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον ως παράγοντας επικονίασης

©copyright Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, http://www.kpeparanestiou.gr/