Πρωταρχικό ρόλο στην απόδοση και στην γενική συμπεριφορά ενός μελισσοσμήνους έχει η ποιότητα καθώς και η ηλικία της βασίλισσας. Οι βασίλισσες που εκτρέφουν τα μελισσοσμήνη χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου (βασίλισσες σμηνουργίας, αντικατάστασης ή διάσωσης) δεν είναι πάντα αρίστης ποιότητας. Τα βασιλικά κελιά είναι λίγα σε αριθμό ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ενός επαγγελματία μελισσοκόμου και τις περισσότερες φορές είναι απρόσφορα για εκμετάλλευση. Η φυσική αντικατάσταση των βασιλισσών από τις μέλισσες γίνεται κάθε 3 ή 5 χρόνια με αποτέλεσμα τη γήρανση της βασίλισσας με πολλές αρνητικές επιπτώσεις για το μελισσοσμήνος. Με τη βασιλοτροφία επιδιώκεται η παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών οι οποίες θα έχουν αυξημένη ικανότητα ωοτοκίας, (όσο θα είναι νέες). Σε συνδυασμό με την επιλογή και την γενετική βελτίωση η βασιλοτροφία ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα του μελισσοσμήνους στις ασθένειες και τους εχθρούς, μετριάζει την επιθετικότητα, την τάση λεηλασίας και σμηνουργίας και γενικότερα ενισχύει χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά στο μελισσοκόμο. Η παραγωγή και η ανανέωση των βασιλισσών είναι πλέον απαραίτητος χειρισμός για την εξάσκηση της σωστής και επαγγελματικής μελισσοκομίας. Καλής ποιότητας και νέα βασίλισσα σημαίνει δυνατό παραγωγό και ανθεκτικό στις ασθένειες μελισσοσμήνος. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι βασιλοτροφίας από απλές έως πολύ πολύπλοκες. Διαφέρουν μεταξύ τους στην ευκολία εφαρμογής στα υλικά που χρησιμοποιούν και στα αποτελέσματα που δίδουν. Σκοπός κάθε μεθόδου είναι η εκτροφή καλής ποιότητας βασιλισσών για την εκμετάλλευση τους στην επιχειρηματική μελισσοκομία. Για την απόκτηση βασιλισσών αρίστης ποιότητας καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι συνθήκες σύζευξης δηλ. οι καιρικές συνθήκες και οι κηφήνες. Ο τρόπος σύζευξης της βασίλισσας με τους κηφήνες δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τον αποτελεσματικό έλεγχο της προέλευσής τους. Η μακροχρόνια έρευνα οδήγησε στην εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης και στην μέλισσα και στην ανακάλυψη μεθόδων ελέγχου των συζεύξεων κατά την φυσική οχεία.

 

ebookicon

 

 

Κατέβασέ το

 

Δημιουργός: Χατζάκης Μανώλης
Επιβλέπων: Βασαρμιδάκη Δ.
Χρονιά: 2005
Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου