Τα στοιχεία που παρουσιάζονται απο τον οργανισμό FAO διαφέρουν αρκετά απο χώρα σε χώρα. Παρατηρούμε μια αύξηση του συνολικού αριθμού των μελισσιών που διαχειρίζεται η Ευρώπη κατά την περίοδο 2009-2010.

Ο αριθμός των κυψελών παρέμεινε σχετικά σταθερός κατά την τελευταία δεκαετία, με μια ελαφρά αύξηση μεταξύ 2000-2006.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Food and Agriculture Organisation (FAO 2012), υπάρχουν 16 εκατομμύρια κυψέλες μελισσών κατά μέσο όρο στην Ευρώπη για την περίοδο 1992-2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Food and Agriculture Organisation (FAO 2012), υπάρχουν 16 εκατομμύρια κυψέλες μελισσών κατά μέσο όρο στην Ευρώπη για την περίοδο 1992-2010.

Η Αυξομείωση του αριθμού των κυψελών μπορεί να αποδοθεί στις κλιματολογικές συνθήκες, σε παράσιτα, ασθένειες και δηλητηριάσεις ακόμη και στις οικονομικές συνθήκες του κάθε έτους καθιστώντας την μελισσοκομία λιγότερο κερδοφόρα. Σε αρκετές χώρες δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του αριθμού των κυψελών με τον αριθμό των μελισσοκόμων.

 

 

Στην ΕΕ , οι χώρες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό κυψελών είναι η Ισπανία (2,5 εκατομμύρια), η Ελλάδα (1,5 εκατομμύρια) και η Γαλλία (1,3 εκατομμύρια) και ακολουθεί η Ρουμανία, η Ιταλία και η Πολωνία.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία απο τον οργανισμό FAO είναι ότι η παγκόσμια παραγωγή μελιού σε όλο τον κόσμο ήταν 1,54 εκατομμύρια τόνοι (FAO 2012). Οι πέντε κορυφαίες χώρες παραγωγής ήταν η Κίνα, Τουρκία, ΗΠΑ, Ουκρανία και Αργεντινή.

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς μελιού για το 2010:  ΗΠΑ, Γερμανία,  Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία και Γαλλία. Αντιστοίχως οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς:  Κίνα,  Αργεντινή,  Γερμανία, Μεξικό και  Ισπανία.

Το 2010 στην Ευρώπη εισήχθησαν 239.646 τόνοι μέλι και εξήχθησαν 116.728.

Price of honey in EU countries in Euro/tonne. (Data source: FAOSTAT, 2012)
Price of honey in EU countries in Euro/tonne. (Data source: FAOSTAT, 2012)

Συνολικά η τιμή του Ευρωπαϊκού μελιού αυξήθηκε μεταξύ 2009 και 2010, ωστόσο οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα κράτη μέλη, απουσιάζουν δεδομένα απο πολλές χώρες. Η τιμή του μελιού έχει σίγουρα αντίκτυπο στην κερδοφορία της δραστηριότητας με την μελισσοκομία. Το εισαγόμενο μέλι ιδιαίτερα απο την Κίνα επηρεάζει αρνητικά την αγορά των ευρωπαίων παραγωγών.

Η μελισσοκομία δεν είναι μια απλή δραστηριότητα που μπορεί ο οποιοσδήποτε να αναλάβει. Οι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Τα έξοδα είναι αρκετά και συνδέονται άμεσα με τον αριθμό των κυψελών, την υγεία των μελισσιών, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, την τροφοδότηση, τον χρόνο, τον κόπο  κ.α.

Το Ελληνικό μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται διεθνώς. Η πλούσια χλωρίδα της περιοχής μας συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

 

Πηγή

melissokomianet.gr

Bee health in Europe – Facts & figures 2013 / Opera Research Center