Στην Ελλάδα παράγονται 15.000-20.000 τόνοι μέλι άριστης ποιότητας ετησίως. Το ελληνικό μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γεύση που αναγνωρίζονται διεθνώς. Σε αυτό συμβάλλουν πρωτίστως οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας καθώς και η πλούσια και ποικίλη μελισσοκομική χλωρίδα.
Ανήκει στα αγροτικά μας προϊόντα που έχουν μεγάλες προοπτικές στην Ευρωπαϊκή αγορά λαμβανομένου υπόψη οτι η Ε.Ε είναι ελλειμματική σε μέλι με βαθμό αυτάρκειας 55.1%.
Στον κλάδο της μελισσοκομίας απασχολούνται 18.000 μελισσοκόμοι περίπου, οι οποίοι κατέχουν περι τις 1.900.000 κυψέλες. Ποσοστό 37% περίπου του συνόλου των μελισσοκόμων είναι επαγγελματίες (απο 150 μελίσσια και πάνω).

Εισαγωγές μελιού

Οι εισαγόμενες ποσότητες μελιού το 2014 ανήλθαν σε 3.120 τόνους περίπου αντιπροσωπεύοντας αξία 8.549.819€ με μέση τιμή πώλησης 2.74 €/κιλό.
Διαχρονική αύξηση των εισαγωγών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Έτσι το 2014 σε σύγκριση με το 2011 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατα 44% περίπου και η μέση τιμή εισαγωγής μειώθηκε 8% περίπου.
 

ΧΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4.795.378 1.807.200 2.65 4.755.434 1.778.900 2.67
ΙΣΠΑΝΙΑ 1.455.275 610.200 2.38 2.369.983 947.500 2.50
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.013.575 676.000 2.98 685.784 153.000 4.48
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.038.706 345.300 3.01 738.618 240.400 3.07
ΣΥΝΟΛΟ 9.302.934 3.348.700 2.71 8.549.819 3.119.800 2.74

Πίνακας για τις  Εισαγωγές μελιού 2013-2014
 

Εξαγωγές μελιού

Μικρό είναι το ύψος των ελληνικών εξαγωγών μελιού πλην όμως μεγάλες οι προοπτικές δεδομένου οτι το ελληνικό μέλι με την εξαιρετική του ποιότητα μπορεί να κερδίσει νέες και δυναμικές αγορές. Αύξηση των εξαγωγών κατα 97% σημειώθηκε το έτος 2014 σε σύγκριση με το έτος 2011. Οι εξαγόμενες ποσότητες μελιού το 2014 ανήλθαν σε 1.545 τόνους περίπου αντιπροσωπεύοντας αξία 7.255.416 € με μέση τιμή πώλησης 4.69€/κιλό.
 

ΧΩΡΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2014

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.994.116 711.100 4.21 2.192.346 456.900 4.80
ΚΥΠΡΟΣ 434.924 126.100 3.45 553.386 465.200 3.35
Η.Β 162.110 14.600 11.10 295.356 53.800 5.49
ΚΑΝΑΔΑΣ 1.061.365 256.500 4.14 501.114 120.300 4.17
ΓΑΛΛΙΑ 686.316 152.900 4.49 836.738 186.200 4.49
ΗΠΑ 727.559 76.100 9.56 511.777 57.900 8.84
ΑΥΣΤΡΙΑ 513.223 175.700 2.92 409.070 143.600 2.85
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.195.317 230.200 5.19 1.955.629 361.800 5.41
ΣΥΝΟΛΟ 7.774.930 1.743.200 4.46 7.255.416 1.545.700 4.69

Πίνακας για τις Εξαγωγές μελιού 2013-2014
 
Πηγές: ( MelissokomiaNet.gr via European commission, Eurostat Comext, ΕΣΥΕ Προσωρινά στοιχεία για τους πίνακες, Μελισσοκομικό κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ Δεκέμβριος 2015)