Οι δηλητηριάσεις των µελισσών αποτελούν µια από τις σηµαντικές αιτίες απώλειας µελισσιών. Μπορεί να οφείλονται σε κατανάλωση γύρης νέκταρος ή µελιτωµάτων που περιέχουν κάποια τοξική ουσία ή συνηθέστερα σε ανθρώπινες παρεµβάσεις.

Τροφοδηλητηριάσεις

Κάθε φυτό έχει στα διάφορα µέρη του ουσίες που έχουν σαν σκοπό την προστασία του. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι ουσίες συγκεντρώνονται στο νέκταρ ή τη γύρη, προκαλώντας τοξικότητα στις µέλισσες. Τα γενικά συµπτώµατα από τροφοδηλητηριάσεις είναι:

  • ξαφνικό αδυνάτισµα των µελισσιών,
  • σωροί νεκρών µελισσών στην είσοδο της κυψέλης,
  • αποδιοργάνωση του µελισσιού,
  • νεκρός γόνος και συµπτώµατα σηψιγονιών,
  • επιθετικές µέλισσες,
  • παράλυση,
  • µέλισσες χωρίς τρίχωµα, µαύρες και γυαλιστερές.

Οι τροφοδηλητηριάσεις διακρίνονται από τις δηλητηριάσεις µε εντοµοκτόνα από το ότι δεν παρατηρούνται σε όλα τα µελίσσια του µελισσοκοµείου.

Μερικά από τα φυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοια προβλήµατα στις µέλισσες:

 

Ακόνιτο το γογγυλώδες, Ακόνιτο το λυκοκτόνο (Aconitum nappelus, Aconitum lycoctonum)

Τοξικότητα: Γύρη

 

Βέρατρο (Veratrum sp.)

Τοξικότητα: Νέκταρ, Γύρη

Άλλες πληροφορίες: Πολλά είδη, σημαντικές απώλειες

 

Δάφνη η μιζέριος (Daphne mezereum)

Τοξικότητα: Νέκταρ

Τοξικός παράγοντας: μεζερίνη

 

Δάτουρα η στραμώνιος (Datura stramonium)

Τοξικότητα: Γύρη

 

Δελφίνιο (Delphinium sp.)

Τοξικότητα: Γύρη

Άλλες πληροφορίες: Μικρής έκτασης ζημιές

 

Ευκάλυπτος (Eucalyptus sp.)

Τοξικότητα: Νέκταρ, Γύρη

Άλλες πληροφορίες: Μόνο ποικιλίες που ανθίζουν αργά το φθινόπωρο

 

Ιπποκαστανιά (Aesculus Hippocastaneum)

Τοξικότητα: Νέκταρ, Γύρη

Τοξικός παράγοντας: Bερεσκιτρίνη

 

Καμέλια (Camellia sp.)

Τοξικότητα: Νέκταρ

Τοξικός παράγοντας: Ραφινόζη

Άλλες πληροφορίες: Συχνά μεγάλες απώλειες

 

Καπνός (Nicotiana tabacum)

Τοξικότητα: Νέκταρ

Τοξικός παράγοντας: Νικοτόνη, νορνικοτίνη, αναβασίνη

Άλλες πληροφορίες: Εκκρίνει και βλεννώδη ουσία που κολλάει στα μέλισσες

 

Κρεμμύδι (Allium cepa)

Τοξικότητα: Γύρη

Άλλες πληροφορίες: Σπάνια και μια άγνωστη αιτία

 

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Τοξικότητα: Νέκταρ

Τοξικός παράγοντας: Ολεανδρίνη

Άλλες πληροφορίες: Οι μέλισσες συλλέγουν όταν δεν υπάρχει άλλη πηγή νέκταρος

 

Ροδόδενδρο (Rhododendron sp.)

Τοξικότητα: Γύρη

Τοξικός παράγοντας: Ανδρομεταξίνη

Άλλες πληροφορίες: Το μέλι μπορεί να είναι τοξικό για τον άνθρωπο

 

Στύφνος (Solanum nigrum)

Τοξικότητα: Νέκταρ, Γύρη

Τοξικός παράγοντας: Σολανίνη

Άλλες πληροφορίες: Ανθίζει βράδυ περιορισμένες ζημιές

 

Υοσκύαμος ο μέλας (Hyoscyamos niger)

Τοξικότητα: Νέκταρ

Τοξικός παράγοντας: Υοσκυαμίνη, ατροπίνη

Άλλες πληροφορίες: Τοξικό για τα ζώα

 

Φλαμουριά (Tilia sp.)

Τοξικότητα: Μελίτωμα

Άλλες πληροφορίες: Νέκταρ όχι τοξικό, ίδιο φυτό άλλοτε είναι και άλλοτε όχι τοξικό

 

MelissokomiaNet via gaiapedia.gr