Οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την γεωργία και το περιβάλλον. Εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των φυτών μέσω της επικονίασης, ενώ η μελισσοκομία συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Η μελισσοκομία ασκείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών παραγωγής, απόδοσης και μελισσοκομικών πρακτικών. Η ΕΕ είναι η δεύτερη σε παραγωγή μελιού παγκοσμίως μετά την Κίνα, παράγωντας 230.000 τόνους. Ο συνολικός αριθμός μελισσοσμηνών ανέρχεται σε 17.5 εκατομμύρια και οι μελισσοκόμοι είναι 650.000. Σημαντικός τομέας που συμβάλει θετικά στην γεωργία μέσω της επικονίασης.
Οι χώρες της ΕΕ με την μεγαλύτερη παραγωγή μελιού (Ρουμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και Πολωνία) βρίσκονται κυρίως στην Νότια Ευρώπη όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για την μελισσοκομία
Η ΕΕ προσφέρει ποικιλία από τα προϊόντα της μέλισσας, οχι μόνο μέλι, αλλα και γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, κερί και δηλητήριο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι τα μελισσοκομικά έτη 2020-22, θα δαπανηθούν 240 εκατομμύρια ευρώ για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα στην ΕΕ αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με την χρηματοδότηση των ετών 2017-2019. Τα μισά από αυτά θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το άλλο μισό από τις χώρες της ΕΕ, όπως εγκρίθηκε από την απόφαση εφαρμογής της ΕΕ 2019/974. Η κατανομή της χρηματοδότησης για τα προγράμματα αυτά βασίζεται στον αριθμό των κυψελών που δηλώνει η κάθε χώρα.

Επισκόπηση της αγοράς μελιού της ΕΕ

Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αριθμός μελισσοκόμων ΕΕ

Αριθμός κυψελών στην ΕΕ (σε χιλιάδες)

Η παραγωγή μελιού στην ΕΕ

Η εκτιμώμενη μέση απόδοση σε κιλά μέλι για κάθε κυψέλη ανά έτος

Παγκόσμια παραγωγή μελιού ανά χώρα (1000 Τ)

Εισαγωγές μελιού στην ΕΕ, ανά χώρα προέλευσης (σε τόνους)

Κράτη μέλη που εισάγουν από τρίτες χώρες (σε τόνους)

Μέση τιμή μονάδας για το εισαγόμενο μέλι (€ / Kg) ανά χώρα προέλευσης

Ποσοστό εξαγωγών κρατών μελών της ΕΕ προς τρίτες χώρες

Τιμή για πολυανθικό μέλι στον τόπο παραγωγής (ευρώ/κιλό)

Τιμή για πολυανθικό μέλι χύμα σε χονδρεμπόρους σε ευρώ/κιλό


Περισσότερα στοιχεία: Honey Market Presentation
MelissokomiaNet.gr