Η λίμνη Ορεστιάδα, ή όπως είναι γνωστότερη η λίμνη της Καστοριάς, είναι ένας υδάτινος τόπος μοναδικής ομορφιάς. Η λίμνη απλώνεται σε μια φυσική λεκάνη που περικλείεται από βουνά και αποτελεί το υπόλειμμα μιας τεράστιας αρχαίας λίμνης του Μειόκαινου που έφτανε σε έκταση τα 164 τ.χλμ. και βάθος τα 50 μέτρα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 630 μέτρων, καλύπτει μια επιφάνεια 29 τ.χλμ με μήκος ακτών που φτάνει τα 36 χλμ. Το μέγιστο βάθος της φτάνει περίπου τα 9 μέτρα και το μέσο βάθος της τα 4,5 μέτρα. Στα βορειοανατολικά της υψώνεται το Βίτσι, στα βορειοδυτικά το όρος Τρικλάριο και στα νοτιοδυτικά απλώνονται οι πρόποδες του Βόιου όρους, ενώ τα νερά της Ορεστιάδας ανανεώνονται κυρίως από τα νερά που κατεβαίνουν από το Βίτσι με τους χειμάρρους Ξηροπόταμο, Τοιχολίστη, Μεταμόρφωσης και Λάκκου. Στα δυτικά της λίμνης απλώνεται ειδυλλιακά μια όμορφη χερσόνησος στον ισθμό της οποίας βρίσκεται η πόλη της Καστοριάς, δίνοντας στη λίμνη ένα χαρακτηριστικό νεφροειδές σχήμα. Σχεδόν κάθε χειμώνα τα νερά της λίμνης παγώνουν για 2 εώς 5 εβδομάδες. Κοντά στη λίμνη βρίσκεται και το Δισπηλιό, στο οποίο έχουν βρεθεί τα υπολείμματα ενός προϊστορικού παραλίμνιου οικισμού. Η Ορεστιάδα περιβάλλεται από δασωμένους λόφους, υγρά λιβάδια, καλαμιώνες, παραλίμνια δάση, έλη και χωράφια, πλούσιους βιοτόπους που συντηρούν μια πλούσια ορνιθοπανίδα.
Στα βορειοδυτικά της λίμνης απλώνεται ένα παραλίμνιο δάσος από ιτιές, λεύκες και σκλήθρα, στα ανατολικά και στα νότια υπάρχουν εποχικά υγρολίβαδα, ενώ περιμετρικά βρίσκονται καλαμιώνες από αγριοκάλαμα, βούρλα και ψάθες.Τα δέντρα που κυριαρχούν γύρω από τη λίμνη είναι τα πλάτανια και η βλάστηση συμπληρώνεται από φτελιές, κρανιές, βατομουριές και αγριοτριανταφυλλιές. Από τα υδρόβια φυτά εδώ απαντώνται το νεροκάστανο Trapa natans, η Najas marina, οι ποταμογείτονες Potamogeton pectinatus, P. crispus, P. natans, P. perfoliatus και P. lucens, η Azolla filiculoides, τα κερατόφυλλα Ceratophyllum demersum και C.submersum, το Polygonum amphibium, το Myriophyllum spicatum, το λευκό νούφαρο Nymphaea alba, το κίτρινο νούφαρο Nuphar lutea, η Hydrocharis morsus-nanae, η Lemna gibba, η Spirodella polyrrhiza, κ.ά.
Ειδικότερα τα σπάνια φυτά της περιοχής είναι :
Παρθενικός κρίνος (άγρια μορφή ) ( Lilium candidum) φυτρώνει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία
Νερόκρινο (Iris pseudacorus) φυτρώνει στη βόρεια περιοχή της λίμνης
Galeopsis candidum, ίσως η Καστοριά είναι η μόνη τοποθεσία στην Ελλάδα που παρατηρείται το είδος αυτό, φυτρώνει στη βόρεια περιοχή των παρόχθιων εκτάσεων
Leucojum aestivum φυτρώνει κοντά στα ρέματα Αποσκέπου και Βυσινιάς στη βόρεια περιοχή της λίμνης
Oenothera erythrosepala φυτρώνει στις εκβολές του Ξηροπόταμου κοντά στο Μροχώρι στην ανατολική πλευρά της λίμνης
Verbascum phoeniceum ssp.flavidum φυτρώνει στην ανατολική πλευρά της λίμνης
Clematis viticella σπάνιο είδος αγράμπελης για την Ελλάδα, φυτρώνει Μεταξύ Μαυροχωρίου και Δισπηλιού στην ανατολική νοτιοανατολική περιοχή της λίμνης
Rhamnus intermedius πολύ σπάνιο είδος θάμνου με μοναδική εμφάνιση στη χώρα μας φυτρώνει νότια της πόλης της Καστοριάς
Acanthus balcanicus φυτρώνει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία
Trapa natans υδροχαρές είδος που ανήκει στο κόκκινο βιβλίο των φυτικών ειδών της Ευρώπης παρατηρείται σε διάφορα σημεία μέσα στη λίμνη.
Όπως προαναφέρθηκε σημαντική είναι και η υδρόβια και παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Στη ζώνη των καλαμώνων της λίμνης που καταλαμβάνει έκταση 1410 στρεμ-μάτων, κυρίαρχα είδη είναι τα Phragmites australis, Scirpus sp., Carex sp., Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Eleocharis palustris, Trifolium sp., Typha angustifolia, και από τα εφυδατικά και υφυδατικά είδη τα Trapa natans, Ranunculus aquatilis, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum, ceratophyllum submersum.
Πηγές: naturagraeca.com , kpe-kastor.kas.sch.gr
MelissokomiaNet.gr