Μελισσοκομία είνε η τέχνη να περιποιούμεθα τα μελίσσια μέσα σε κυψέλες. Η περιποίησι αυτή γίνεται από αγάπη για τα επιμελή αυτά έντομα ή για επιστημονικές μελέτες ή και για λόγους πρακτικούς, δηλαδή για το εισόδημα και τις άλλες ωφέλειες που προκύπτουν από αυτή. – Παρατηρήθηκε, πως η περιποίησι αυτή προκαλεί πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ελκυστική. Από πολύ αρχαία εποχή άρχισε ο άνθρωπος να περιποιήται τα μελίσσια μέσα σε κυψέλες τεχνητές. Και πρώτο τον Αρισταίο αναφέρει η μυθολογία, ως ιδρυτή και προστάτη της μελισσοκομίας. Ο δε αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης έκαμε σπουδαίες παρατηρήσεις στο σύγγραμμα του “Περί ζώων Ιστοριών” από τις οποίες πολλές έχουμε καταχωρήσει στη μετάφρασί μας. Από την εποχή δε του φιλοσόφου τούτου μέχρι της εποχής του Ουμπέρ, ο οποίος και τυφλός ακόμη εξακολουθούσε τις μελέτες του, με βοηθό τη γυναίκα του και τον υπηρέτη του, και του Λάγκστροθ, ο οποίος στην Αμερική έγραψε έξοχο βιβλίο με θησαυρούς παρατηρήσεων ή του Μέτερλιγκ, δεν είναι ολίγα τα σπουδαία πνεύματα, τα οποία κατέγιναν με τα μελίσσια και εμελέτησαν το βίο και τα έργα τους.

 

* Το ebook περιέχει επιλεγμένες σελίδες.

 

Εκδόσεις Πελεκάνος

Γεωργίου Σ. Τριβιζά