Μια από τις πιο συχνές αναζητήσεις των μελισσοκόμων στο διαδίκτυο είναι η αντιμετώπιση της βαρρόα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, χειρισμοί και τεχνικές για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ασθένεια που κυνηγάει τις Ελληνικές αποικίες από το 1978 και μετά. Αναζητώντας κι εμείς νέους τρόπους αντιμετώπισης, με γνώμονα να μην μολύνουμε τα προϊόντα της κυψέλης, πέσαμε πάνω σε αυτό το νέο σκεύασμα.

Το όνομα αυτού; oxybee

Μάλιστα! Η ονομασία περιέχει και την δραστική ουσία που χρησιμοποιεί, δηλαδή το οξαλικό οξύ.

Παρακάτω ακολουθούν επιγραμματικά, μερικά σημεία που διαλέξαμε ώστε να δούμε όλοι μαζί, τι περιέχει αυτό το σκεύασμα.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Oxybee κόνις και διάλυμα για προϊόν ενδοκυψελικής διασποράς 39,4 mg/ml για κοινές μέλισσες »

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ)

17,5 g διένυδρου οξαλικού οξέος (ισοδύναμο με 12,5 g οξαλικού οξέος) (διάλυμα 375 g)

35 g διένυδρου οξαλικού οξέος (ισοδύναμο με 25,0 g οξαλικού οξέος) (διάλυμα 750 g)

125 g σακχαρόζης

250 g σακχαρόζης

Οι μορφές που θα διατίθεται το σκεύασμα θα είναι σε φιάλη διαλύματος και σε φακελίσκο.

Το Oxybee πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφάπαξ σε αποικίες χωρίς εκτρεφόμενους γόνους. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπεία στο πλαίσιο ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της βαρρόασης με τακτική παρακολούθηση της πτώσης των ακάρεων. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν εκ περιτροπής με άλλο εγκεκριμένο βαρροοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης αντοχής των ακάρεων Varroa.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σε κλινικές δοκιμές, παρατηρήθηκε πολύ συχνά αυξημένη θνησιμότητα των μελισσών. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αποικιών. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: – πολύ συχνή (περισσότερες από 1 στις 10 υπό θεραπεία αποικίες παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας) – συχνή (περισσότερες από 1 αλλά λιγότερες από 10 αποικίες στις 100 υπό θεραπεία αποικίες) – μη συνηθισμένη (περισσότερες από 1 αλλά λιγότερες από 10 αποικίες στις 1000 υπό θεραπεία αποικίες) – σπάνια (περισσότερες από 1 αλλά λιγότερες από 10 αποικίες στις 10.000 υπό θεραπεία αποικίες) – πολύ σπάνια (λιγότερες από 1 στις 10.000 υπό θεραπεία αποικίες, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών).»

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Δεν ισχύει.

Χρόνος αναμονής Μέλι:

Μηδέν ημέρες.

Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της ροής μελιού.

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το οξαλικό οξύ είναι ένα οργανικό οξύ που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του Varroa destructor. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τον τρόπο δράσης του οξαλικού οξέος. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην ακαρεοκτόνο δράση είναι το χαμηλό pH του προϊόντος διασποράς, και όχι ο όγκος του προϊόντος διασποράς που χορηγείται. Το φάρμακο δρα ως δηλητήριο επαφής κατά του Varroa destructor. Το υψηλό ποσοστό σακχάρων σε αυτό το φάρμακο αυξάνει το ιξώδες του προϊόντος διασποράς και, συνεπώς, τη δυνατότητα προσκόλλησής του στις μέλισσες

Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το διάλυμα διένυδρου οξαλικού οξέος έχει την ικανότητα να διεισδύει στην κερατίνη, καθώς για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση στις μέλισσες, η συγκέντρωση του διένυδρου οξαλικού οξέος αυξάνεται ελαφρώς σε όλους τους ιστούς τους. Το διένυδρο οξαλικό οξύ κατανέμεται εξωτερικά στις μέλισσες μέσω σωματικής επαφής ή/και κοινωνικής ανταλλαγής τροφής (τροφάλλαξη).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατάλογος εκδόχων

Διάλυμα:

Μονοένυδρο κιτρικό οξύ

Γλυκερόλη (85%)

Ύδωρ, κεκαθαρμένο

Κόνις:

Σακχαρόζη

Έλαιο ανίσου του αστεροειδούς – αιθέριο έλαιο ανίσου

Έλαιο ευκαλύπτου

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες του σκευάσματος πατήστε εδώ.

 

Ως επίλογο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το οξαλικό οξύ χρησιμοποιείται από αρκετούς μελισσοκόμους με διάφορους τρόπους, όπως η ενστάλαξη κατά τον χειμώνα που τα μελίσσια δεν έχουν γόνο με πολύ καλά αποτελέσματα. Για την ενστάλαξη τα υλικά που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα είναι η ανάμειξη οξαλικού οξέος (διένυδρο ή άνυδρο) με νερό και ζάχαρη. Εδώ υπάρχει μία διαφορά με το παραπάνω σκεύασμα.

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με τις ταινίες γλυκερίνης-οξαλικού αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε και σε μελίσσια με γόνο, με καλά αποτελέσματα. Τα υλικά που χρησιμοποιεί το παραπάνω σκεύασμα είναι παρόμοια με τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις ταινίες γλυκερίνης πλην των δύο ελαίων.

Ο δρόμος για το οξαλικό και την αντιμετώπιση της βαρρόα έχει βγάλει αρκετά παρακλάδια τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας εξελίξεις στον κλάδο…

Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε διαφήμιση στο σκεύασμα, απλά παραθέτουμε τα στοιχεία, ως τροφή για σκέψη ακόμη και πειραματισμό ..

Τα συμπεράσματα δικά σας.

 

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από :  EUROPEAN MEDICINES AGENCY

Πηγή: MelissokomiaNet.gr