Ένα νέο σκεύασμα για την αντιμετώπιση της βαρρόα πρότεινε για έγκριση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων. Το VarroMed αποτελεί έναν συνδυασμό οξαλικού και μυρμικικού οξέος. Αυτό το αντιπαρασιτικό φάρμακο αντιμετωπίζει το άκαρι βαρρόα που ταλαιπωρεί τις αποικίες των μελισσών, το οποίο θεωρείται ότι είναι η πιο σημαντική απειλή για την υγεία των μελισσών σε όλο τον κόσμο.

Οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των καλλιεργειών και των άγριων φυτών της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα έντομα επικονιαστές όπως είναι οι μέλισσες, οι βομβίνοι και οι άγριες μέλισσες συνεισφέρουν τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια ετησίως στην Ευρωπαϊκή γεωργία γονιμοποιώντας πάνω από το 80% των καλλιεργειών και άγριων φυτών της ηπείρου.

Ωστόσο, μελισσοκόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν αναφερθεί στις απώλειες των μελισσών τους, οι οποίες θεωρούνται ότι προκαλούνται από ένα συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, όπως η καταστροφή οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, η χρήση φυτοφαρμάκων καθώς επίσης και οι ασθένειες που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Μια συνεχής μείωση αυτών των επικονιαστών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές βιολογικές, γεωργικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές δυσκολίες.

Το κύριο παράσιτο που επηρεάζει τις μέλισσες είναι το άκαρι βαρρόα (varroa distructor). Το άκαρι τρέφεται από τις προνύμφες των μελισσών όπως επίσης και συμβάλει στην εξάπλωση των ιών και των βακτηρίων.

Το σκεύασμα VarroMed προορίζεται να σκοτώσει το βαρρόα. Είναι ο συνδυασμός δύο οργανικών οξέων, του διένυδρου οξαλικού οξέος και του μυρμηκικού οξέος. Το φάρμακο δεν αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων, ζώων ή περιβάλλοντος, εάν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

Το VarroMed μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως θεραπεία μιας δόσης κατά την διάρκεια της περιόδου που απουσιάζει ο γόνος (Χειμερινή θεραπεία) ή με παρουσία γόνου (Άνοιξη/Φθινόπωρο), η οποία απαιτεί επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Η θεραπεία δεν πρέπει να χορηγείται σε περιόδους που οι μέλισσες συλλέγουν και αποθηκεύουν μέλι.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του προϊόντος για την προστασία των μελισσών κατά του βαρρόα ελέγχθηκε σε εργαστηριακές μελέτες σε διάφορες Ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα του VarroMed κυμάνθηκε στο 80%. Η επανάληψη της θεραπείας του VarroMed θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών γι αυτό και συνιστάται να αποφεύγεται η υπερδοσολογία.

Αναμένεται πλέον η έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πανευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας.

MelissokomiaNet.gr via European Medicines Agency (EMA)