Το υπουργείο γεωργίας της Αυστραλιανής κυβέρνησης συνέταξε μια έκθεση που περιέχει αποτελέσματα από την ανάλυση μελισσοκομικών δεδομένων που συλλέχτηκαν από μελισσοκομικές επιχειρήσεις το 2015 και 2016. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν με την ανάλυση των υπηρεσιών της επικονίασης που προσφέρουν οι μέλισσες στο περιβάλλον, την χρήση δημόσιων εκτάσεων, τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και το βαθμό στον οποίο επιδιώκεται και υλοποιείται η έρευνα και η πληροφόρηση.

Η έκθεση διεξήχθη το 2016 και βασίζεται σε στοιχεία από την ABARES (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics) παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις επιχειρήσεις μελισσοκομίας καθώς και την εξέλιξή τους βάση προηγούμενων ερευνών που διεξήχθησαν το 2002 και το 2008.

Τα πιο βασικά θέματα της έρευνας

Σε όλη την Αυστραλία υπάρχουν πάνω από 13.000 εγγεγραμμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι. Ο αριθμός των επαγγελματίων μελισσοκόμων μειώθηκε κατά 25% εδώ και 10 χρόνια για το 2015-2016.

Οι περισσότερη παραγωγή μελιού προέρχεται από μη γεωργικές ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις (39%) ή δημόσια γής (39%). Το 23% της παραγωγής ήταν από γεωργικές εκτάσεις.

Η πλειοψηφία των εισπράξεων για την μελισσοκομία προήλθε από τις πωλήσεις μελιού (85%) στην χρονική περίοδο 2014-2015. Οι εισπράξεις που καταβλήθηκαν από την επικονίαση ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων με ποσοστό 11%. Τα έσοδα των επιχειρήσεων σε μετρητά κατά μέσο όρο ήταν 70.400 $ και ήταν σημαντικά υψηλότερα στην περιοχή της Τασμανίας, Βικτώριας και Νέας Νότιας Ουαλίας.

Οι μικρές επιχειρήσεις είχαν αρνητικό επιχειρηματικό κέρδος ενώ οι μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις παρουσίασαν όλο και περισσότερα θετικά ποσοστά απόδοσης και επιχειρηματικού κέρδους.

Οι υπηρεσίες επικονίασης που καταβλήθηκαν στους μελισσοκόμους ήταν περίπου το 44% για το 2014-2015. Η αναλογία των μελισσοκόμων και της αξίας των πληρωμών που λάβανε ήταν υψηλότερη σε περιοχές που επικονιάζουν οι μέλισσες μεγάλες καλλιέργειες όπως οι αμυγδαλιές και οι κερασιές.

Η πιο συχνά αναφερόμενη πρόκληση για τους μελισσοκόμους (με ποσοστό πάνω απο 70%) στην παραγωγή μελιού κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (και ως το 2014-2015), ήταν η ξηρασία οπου επηρέασε τους φυτικούς πόρους. Το ήμισυ των μελισσοκομικών επιχειρήσεων έδειξε ότι η χρήση των γεωργικών χημικών ουσιών επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή μελιού.

Η πιο κοινή ασθένεια και παράσιτο που προσβάλλει τις αποικίες των μελισσοκόμων κατά τα την διάρκεια των 5 τελευταίων ετών της μελέτης (και ως το 2014-15), ήταν η Ασκοσφαίρωση και το μικρό σκαθάρι της κυψέλης.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των μελισσοκομικών επιχειρήσεων έχουν αλλάξει τις πρακτικές διαχείρισης των αποικιών το 2014-15, ως αποτέλεσμα της έρευνας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ανταποκρίνονταν πιο άμεσα στα αποτελέσματα-ευρήματα των ερευνών σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η έρευνα: Australian honey bee industry: 2014–15 survey results

Επιμέλεια: MelissokomiaNet.gr