Βιοδραστικότητα των εκχυλισμάτων Ελληνικού μελιού στα καρκινικά κύτταρα του καρκίνου του μαστού (mcf-7), καρκίνου του προστάτη (PC-3) και καρκίνου του ενδομη- τρίου (Ishikawa): Ανάλυση σχεδιαγράμματος των εκχυλισμάτων.

Ιστορικά, το μέλι ήταν σημαντικό στον ελληνικό πολιτισμό. Διερευνήθηκαν η χημική σύνθεση και η δυνατότητα των εκχυλισμάτων Ελληνικού μελιού (μέλι θυμαριού, πεύκου και έλατου) να επηρεάσουν την οιστρογονική δραστηριότητα και βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων του καρκίνου του μαστού ( MCF-7), του ενδομητρίου (Ishikawa) και του προστάτη ( PC -3).

Όλα τα μέλια περιείχαν συνολικά φαινόλες, φαινολικά οξέα, και υδροξυμεθυλοφουρφουράλη, αλλά τα υψηλότερα επίπεδα βρέθηκαν στο μέλι θυμαριού. Σάκχαρα και πτητικές ενώσεις, αλλά όχι λιπαρά οξέα, ανιχνεύθηκαν σε όλα τα εκχυλίσματα μελιού. Τα μέλια θυμαριού, πεύκου και έλατου παρουσίασαν ταυτόχρονα αντιοιστρογονική αλλά και ασθενή οιστρογονική δράση, σε χαμηλή και σε υψηλή συγκέντρωση, αντίσοτοιχα, σε mcf-7 κύτταρα. Το μέλι θυμαριού μείωσε τη βιωσιμότητα Ishikawa και PC-3 κυττάρων, ενώ το μέλι έλατου ενίσχυσε τη βιωσιμότητα mcf-7 κυττάρων.

Συμπερασματικά, τα ελληνικά μέλια είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, διαμορφώνουν την οιστρογονική δραστηριότητα ενώ μια εμπλουτισμένη διατροφή με μέλι θυμαριού μπορεί να αποτρέψει διαδικασίες σχετικές με τους καρκίνους του προστάτη του ενδομήτριου και του μαστού.

 

Πηγή: MelissokomiaNet.gr via Food Chemistry, Article in Press

thymarisio-meli-food-chem