Οι έννοιες του “πατέρα” και του “γιου” δεν είναι οι ίδιες στον κόσμο των μελισσών όπως στον ανθρώπινο κόσμο .Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει για τη σημασία των γονιδίων, πώς η μητέρα και ο πατέρας συνεισφέρουν το σημαντικό τους στοιχείο και ούτω καθεξής.
H μητέρα συνεισφέρει χρωμοσώματα από το ωάριο της και o πατέρας από το σπέρμα του. Μεγάλο μέρος του ζωικού βασιλείου λειτουργεί με αυτές τις αρχές.
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τις μέλισσες .
Η αιτία αυτής της παράξενης συμπεριφοράς είναι ένα σύστημα καθορισμού φύλου που ονομάζεται Haplodiploidy.
Οι μέλισσες, μαζί με πολλά άλλα έντομα, είναι απλοδιπλοειδή , που σημαίνει ότι το φύλο βασίζεται στον αριθμό των χρωμοσωμάτων που λαμβάνουν.
Η βασίλισσα και οι εργάτριες είναι θηλυκές μέλισσες με ένα διπλοειδές σύνολο χρωμοσωμάτων.
Οι κηφήνες είναι αρσενικά με ένα απλοειδές σύνολο χρωμοσωμάτων.
Για να δημιουργηθεί μια εργάτρια μέλισσα , η βασίλισσα πρέπει να προσθέσει σπέρμα στο αυγό.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο μελισσών παράγει μια θηλυκή μέλισσα και ένα αγονιμοποιητο παράγει μια αρσενική μέλισσα.
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
• Τα θηλυκά έχουν μητέρα και πατέρα. (γονιμοποιημένο ωάριο)
• Τα αρσενικά έχουν μητέρα αλλά όχι πατέρα. (αγονιμοποιητο ωάριο)
• Τα αρσενικά έχουν έναν παππού της μητέρας και μια γιαγιά
(η μητέρα βασίλισσα έχει και τους δύο γονείς)
• Τα αρσενικά δεν μπορούν να έχουν έναν γιο
(οι αρσενικοί γιοι προέρχονται από μη γονιμοποιημένα αυγά που έχουν τεθεί από θηλυκή μητέρα.)
(Αν ένας άντρας γονιμοποιεί ένα αυγό, ο απόγονος είναι πάντα θυγατέρα).
MelissokomiaNet.gr με πληροφορίες απο wikipedia