Εχθροί & Ασθένειες

Ευρωπαϊκή Σηψιγονία (European Foul Brood)

Ευρωπαϊκή Σηψιγονία είναι μια ασθένια που υπάρχει σε αρκετά μελισσοκομία κατα την περίοδο της ξηρασίας το καλοκαίρι. Υπεύθυνος είναι το βακτήριο Melissococcus pluton που...

Δηλητηριάσεις μελισσών: Πρόληψη – Αντιμετώπιση

Οι δηλητηριάσεις (ή τοξικώσεις) των μελισσών αποτελούν μία από τις σημαντικές αιτίες απώλειας μελισσιών. Ανάλογα με το αίτιο τους ταξινομούνται σε: α. Χημικές συνθετικές ενώσεις...

Μελισσοκομικοί χειρισμοί για την πρόληψη εχθρών & ασθενειών

Οι μελισσοκομικοί χειρισμοί είναι ένας από τους βασικούς τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των μελισσών. Κάθε σωστός χειρισμός έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη...
7,215FansLike