Οι σφήκες επιτίθενται και θανατώνουν τις µέλισσες για να τις χρησιµοποιήσουν στην εκτροφή του γόνου τους. Ιδιαίτερο πρόβληµα δηµιουργούν οι µεγάλες σφήκες του γένους Vespa, ήτοι τα είδη V. orientalis και V. crabro.

sfikes-1
Vespa crabro

Τους καλοκαιρινούς µήνες αναπτύσσουν µεγάλους πληθυσµούς και το πρόβληµα είναι πολύ έντονο.
Μικρότερης έκτασης προβλήµατα προκαλούνται και από τις µικρές µέλισσες που ανήκουν στα είδη Vespula vulgaris, V. germanica και Pollistes gallicus.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, τοποθετούνται σφηκοπαγίδες κοντά στο µελισσοκοµείο.
Επίσης, οι σφηκοφωλιές εντοπίζονται και καταστρέφονται µε κάποιο εντοµοκτόνο.
Ένα ακόµη µέτρο αφορά στη θανάτωση των γονιµοποιηµένων θηλυκών αργά το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τη νέα φωλιά.
Αν το πρόβληµα είναι µεγάλο, ενδέχεται να χρειαστεί µεταφορά του µελισσοκοµείου σε άλλη περιοχή.
 
 
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης
Ηλεκτρονικές σημειώσεις
Καθηγητής: Αλυσσανδράκης Ελευθέριος