Ωφέλιμα έντομα που απαντώνται σε οπωρώνες φυλλοβόλων δένδρων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου καταγράφηκαν τα εξής ωφέλιμα έντομα: 1. Anthocoris nemorum 2. Coccinella septempunctata 3. Aphidoletes aphidimyza 4. Praon spp. 5. Chrysoperla carnea 6. Episyrphus balteatus 7. Feltiella acarisuga 8. Stethorus punctillum 9. Amblyseius spp.

Δείτε το βίντεο: