Από το ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνεται ότι : Στις 6, 7 και 8 Ιουνίου από τις 09:00 π.μ. έως τις 02:00 μ.μ., στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί : Τριήμερο σεμινάριο με γενικό θέμα : Σύγχρονη Μελισσοκομία.
Σε ότι αφορά την επιλογή συμμετοχής, αυτή θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας και κατόπιν αίτησής τους προς το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ώστε ο τελικός αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευομένων να μην ξεπερνά τα τριάντα (30) άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (τηλ. 2531022121), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.
Ο Υπεύθυνος, ΚΕΝΤΡΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Δεμίρης Αθανάσιος.

 

MelissokomiaNet.gr via Ελεύθερη Άποψη της Ροδόπης