Συλλογή υπογραφών για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες!»

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο με πάνω από 100 περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οργανώσεις αγροτών και μελισσοκόμων, φιλανθρωπικά ιδρύματα και επιστημονικά ιδρύματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζονται για τη συμφιλίωση της γεωργίας, της υγείας και της βιοποικιλότητας.
Τα βασικά αιτήματα της  πρωτοβουλίας: 
Σταδιακή κατάργηση της χρήσης συνθετικών παρασιτοκτόνων
Μέχρι το 2030 η χρήση συνθετικών παρασιτοκτόνων θα μειωθεί σταδιακά κατά 80% στη γεωργία της ΕΕ. Μέχρι το 2035, η γεωργία σε ολόκληρη την Ένωση θα λειτουργεί χωρίς συνθετικά φυτοφάρμακα.
 
Αποκατάσταση βιοποικιλότητας
Αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων σε αγροτικές περιοχές και μετατροπή των μέσων παραγωγής, ώστε η γεωργία να συνεισφέρει στην προώθηση της βιοποικιλότητας αντί να την εμποδίζει.
 
Στήριξη των αγροτών

Οι γεωργοί πρέπει να στηριχθούν κατά την μετάβαση αυτή. Θα ευνοηθούν μικρής κλίμακας και βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θα επεκταθεί η βιολογική γεωργία και θα υποστηριχθεί η έρευνα σχετικά με τη γεωργία απαλλαγμένη από φυτοφάρμακα και χωρίς GMO (μεταλλαγμένα)

Συγκεντρώνοντας 1.000.000 υπογραφές αναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία.
Υποστηρίξτε την πρωτοβουλία με την υπογραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/