Ενημέρωση για τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο από μελισσοκόμους του Νομού Θεσσαλονίκης κατά το κάπνισμα μελισσών από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την ανακοίνωση της Διοίκησης Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης (γραφείο Επιχειρήσεων του τμήματος Πυρασφάλειας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος της Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) σχετικά με την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο από μελισσοκόμους του Νομού Θεσσαλονίκης κατά το κάπνισμα μελισσών με τα παρακάτω προληπτικά μέτρα.

Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιών που προκλήθηκαν κατά το παρελθόν, από το κάπνισμα μελισσών στα όρια ευθύνης της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κυψελών από ερασιτέχνες μελισσοκόμους, στο δάσος πάρκο Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου), σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 της 9Α Πυροσβεστικής Διάταξης του Α.Π.Σ. (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005), ισχύουν τα εξής:

Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:

α) Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες,

β) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης κυψελών από τα δέντρα και θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.

γ) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

δ) Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12π μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι “Γ (μικρή) ή “2” (μέση).

Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Πηγή: neapaseges.gr