Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διοργανώνει ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες στις εγκαταστάσεις του. Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες, μελισσοκόμους και  περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

Ημερ. Τίτλος εκπαίδευσης Ώρες εκπαίδευσης Κόστος Ευρώ
Ιαν.  21-22 Εχθροί και ασθένειες μελισσών 16 70
Φεβρ.11-12 Βιολογική μελισσοκομία 16 70
Μαρτ. 4-5 Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας 16 70
Μάρτ. 11-12 Προϊόντα κυψέλης 16 70
Απρίλιος 8-10 Ξεκινάμε τη μελισσοκομία 24 100
Απρίλιος 21-23 Ξεκινάμε τη μελισσοκομία 24 100
Μάιος  6-8 Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη 24 130
Μάιος 20-22 Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη 24 130
Ιούνιος 24-26 Ξεκινάμε τη μελισσοκομία 24 100
Σεπτ. 9-11 Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη 24 130
Σεπτ.23-25 Ξεκινάμε τη μελισσοκομία 24 100
Οκτ. 7-8 Εχθροί και ασθένειες μελισσών 16 70
Οκτ. 21-22 Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας 16 70
Νοέμ 11-12. Προϊόντα κυψέλης 16 70
Νοέμ 25-26 Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων κυψέλης 16 130

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Εχθροί και ασθένειες μελισσών. Η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστο 8 ώρες την ημέρα και είναι στοχευμένη στην αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών (βαρρόα, νοσεμίασης, αμερικάνικης σηψιγονίας, ασκοσφαίρωσης, ιώσεων) και εχθρών των μελισσών (κηρόσκωρος, σφήκες, μικρό σκαθάρι κ.ά). Η διδασκαλία στηρίζεται στη γνώση που παράγεται από την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου το οποίο σε συνεχείς πειραματισμούς μελετά την αποτελεσματικότητα, τη  μελισσοτοξικότητα και την ασφάλεια στα προϊόντα της μέλισσας διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων και τεχνικών αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών των μελισσών. Παράλληλα με τη θεωρία, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στη διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών με ή χωρίς φάρμακα.

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας. Στην εκπαιδευτική αυτή ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες μελισσοκομικές νομές που έχουμε στη χώρα μας, καθώς  και η προετοιμασία των μελισσών για την καλύτερη εκμετάλλευση τους. Στο σεμινάριο αυτό μεταφέρεται η μακροχρόνια εμπειρία του εργαστηρίου στην διατροφή της μέλισσας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της άμυνας του μελισσιού, και την αύξηση της  παραγωγικότητά του.

Βιολογική μελισσοκομία.  Η παραγωγή προϊόντων κυψέλης  με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, αφορά μελισσοκόμους ευαισθητοποιημένους στις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε., τα στάδια μετατροπής της συμβατικής μελισσοκομίας σε «βιολογική», τους κανόνες της ορθής  μελισσοκομικής πρακτικής, την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών χωρίς χημικά φάρμακα και τους οργανισμούς πιστοποίησης.

Προϊόντα κυψέλης. Στις δύο ημέρες εκπαίδευσης, συνολικά 16 ώρες, καλύπτονται θέματα σχετικά με το μέλι, το βασιλικό πολτό, τη γύρη, την πρόπολη, το κερί και το δηλητήριο της μέλισσας. Δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αμιγείς κατηγορίες μελιού, για τα φυσικοχημικά, μικροσκοπικά και οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και για τις ιδιότητές τους. Πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση σε μεθόδους συλλογής δηλητηρίου της μέλισσας , γύρης, πρόπολης  και αξιοποίησης όλων των προϊόντων κυψέλης.

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία. Αφορά εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν την μελισσοκομία και είτε δεν έχουν μέχρι σήμερα επαφή με τις μέλισσες, είτε η γνώση και η εμπειρία τους είναι περιορισμένη και δεν τους επιτρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα στη μελισσοκομία. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το μελίσσι, η οργάνωση της μελισσοκομικής γνώσης και η σωστή καθοδήγηση του νέου μελισσοκόμου στα πρώτα βήματά του. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση στο πανεπιστημιακό μελισσοκομείο.

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη. Αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει παράλληλα με τη θεωρία και την εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό του εργαστηρίου. Παρουσιάζεται ο εξοπλισμός και τα απαραίτητα εφόδια για τη βασιλοτροφία και τονίζεται η αναγκαιότητα της  βελτίωσης .

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων κυψέλης. Αφορά μελισσοκόμους, τυποποιητές, διακινητές μελιού και γενικά άτομα που παράγουν και εμπορεύονται μέλι ή άτομα που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου προϊόντων μέλισσας. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρία και πράξη.  Δίνονται πληροφορίες για τη νομοθεσία της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις  συσκευασίας, ετικέτας και πιστοποίησης, τις παραμέτρους στις οποίες  θα πρέπει να αναλύεται το μέλι, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών αμιγών κατηγοριών μελιού , και την ποιότητα και ασφάλεια του ελληνικού μελιού. Στην πρακτική εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε μεθόδους χημικής ανάλυσης του μελιού και εξοικειώνονται με τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για ένα απλό εργαστήριο χημικών αναλύσεων μελιού.

Ποιοι θα διδάξουν

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το έμπειρο προσωπικό το εργαστηρίου. Πρόκειται για καθηγητές, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες εξειδικευμένους σε μελισσοκομικά θέματα  με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας.

 

  Ονοματεπώνυμο Τίτλος
1 Δρ. Χρυσούλα Τανανάκη Επίκουρος καθηγήτρια, Διευθύντρια εργαστηρίου
2 Δρ. Ανδρέας Θρασυβούλου Ομότιμος καθηγητής
3 Δρ. Μαρία Δήμου Επιστ. συνεργάτης
4 Δρ. Εμμανουήλ Καραζαφείρης Επιστ. συνεργάτης
5 Δρ. Γιώργος Γκόρας Επιστ. συνεργάτης
6 Kανέλης Δημήτριος Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)
7 Λιόλιος Βασίλης Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)
7 Ροδοπούλου Μαριάννα Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)
8 Αργενά Νικολία Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)
9 Ελισάβετ Λαζαρίδου Έμπειρος Μελισσοκόμος

2) Από τον Οκτώβριο του 2017 θα λειτουργήσει και το Σχολείο Μελισσοκομίας διάρκειας 8 μηνών.

Για δηλώσεις συμμετοχής στα σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2310-472983, 2310991754 & 2310991752 ή στο e-mail: beelabauth@gmail.com

Πηγή: beelab.gr