Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ρεθύμνης «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» καλεί τα μέλη του, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο μελισσοκομίας στο πλαίσιο της δράσης «ΤΑΧΥΡΡΗΘΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙς ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

Ημερομηνία Υλοποίησης
Πέμπτη 26 Μαϊου 2022 (Ώρες 16:00-21:00)
Παρασκευή 27 Μαϊου 2022 (Ώρες 16:00-21:00)
Δευτέρα 30 Μαϊου (Ώρες 16:00-21:00)

Θεματικές ενότητες προγράμματος
-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνων
-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση μελισσοκομικών προϊόντων
-Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊοντων (ΠΟΠ-ΠΓΕ)
-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊοντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)
-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ

Χώρος υλοποίησης:
Αίθουσα ΙΜ Ρεθύμνης «Θεομήτως»

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:
6970018548, κ. Κουβαρά Χριστίνα
6986570222, κ. Κυρακάκη Νικ.