Η μέλισσα παράγει κερί μέσω των κηρογόνων αδένων της χρησιμοποιώντας το για την κατασκευή των κηρυθρών. Το κερί είναι μια σύνθεση από πολλά οργανικά συστατικά. Στην σύνθεσή του συναντάμε υδρογονάνθρακες, μονοεστέρες, διεστέρες, ελεύθερα οξέα και άλλα πολλά.

Η χημική σύσταση του κεριού

Μέσος όρος ουσιών (%)

 • Υδρογονάνθρακες
 • Μονοεστέρες
 • Διεστέρες
 • Τριεστέρες
 • Υδροξυμονοεστέρες
 • Υδροξυπολυεστέρες
 • Εστέρες οξέων
 • Πολυεστέρες οξέων
 • Ελεύθερα οξέα
 • Ελεύθερες αλκοόλες
 • Διάφορες ουσίες

Για την παραγωγή ενός κιλού κεριού οι μέλισσες καταναλώνουν 8 κιλά μέλι.