Αποσπάσμα από το DVD η μελισσοκομία βήμα βήμα. (Εχθροί και Ασθένιες).

Το μελίσσι κινδυνεύει από εχθρούς και από ασθένειες και όταν η διάγνωση της προσβολής δεν είναι έγκαιρη η ζημίες που προκαλούνται μπορεί να είναι καταστροφικές.

Δείτε το βίντεο