Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκαν αυξημένες απώλειες μελισσών αλλά οι αιτίες τους παραμένουν ασαφείς. Το 2008 ερευνητές μελισσών από Ευρώπη και Αμερική σχημάτισαν το δίκτυο «COLOSS», με σκοπό να συγκεντρώσουν και να ενώσουν πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση αυτού του περίπλοκου θέματος. Σήμερα, περισσότεροι από 1000 επιστήμονες συνεργάζονται σε αυτό το δίκτυο σε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για το 2019/20 το οποίο θα βρείτε εδώ: bee-survey.com

Αυτό θα μας επιτρέψει να συγκρίνουμε τις απαντήσεις σας με τα αποτελέσματα των μελισσοκόμων άλλων χωρών. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο απωλειών και προσοθήσουμε να τις μειώσουμε.

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου θα είναι σε θέση να παράσχουν κάποιες σημαντικές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλών μελισσοκόμων στην Ελλάδα, όπως:

– Αν ο τύπος και χρόνος θεραπείας του varroa επηρεάζει την αντικατάσταση της βασίλισσας;

– Πότε είναι η καλύτερη στιγμή και ποιος είναι ο καλύτερος τύπος θεραπείας του varroa;

– Η μετακίνηση της κυψέλης επιδρά στις απώλειες;

– Τι είδους περιβάλλοντα επηρεάζουν την εξαφάνιση των εργατριών;

– Γιατί ο πληθυσμός των εργατριών παρουσιάζει προοδευτική πτώση;

Αυτό το ερωτηματολόγιο θα κλείσει 1η Ιουλίου.

 

Ελληνική Ομάδα Καταγραφής Απωλειών Μελισσοσμηνών, beemonitorgr@gmail.com