Η έρευνα αυτή είναι μία πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας ‘Δυσμενείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και μελισσοφαρμάκων στις μέλισσες’ της APIMONDIA και είναι μια πολύ απλή, ανώνυμη και γρήγορη καταγραφή των συμβάντων μελισσοτοξικότητας ανά τον κόσμο η οποία μπορεί να έχει προκληθεί από φυτοπροστατευτικά ή κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
Οι αποικίες των μελισσών σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ενοχλητικά μεγάλες ζημιές από μια σειρά παραμέτρους και κύρια από τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μερικές φορές και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και από την ενδεχόμενη συνέργεια των παραπάνω.
Προκειμένου να υπάρχει μια διάσταση της συχνότητας των τοξικών συμβάντων παγκοσμίως και των πιθανών αιτιών τους, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την καταγραφή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην σύνδεσμο που ακολουθεί (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ).
Πατήστε εδώ

Η καταγραφή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, αλλά για την καταγραφή των γεγονότων. Όλες οι απαντήσεις θα συλλέγονται αυτόματα και θα κατηγοριοποιούνται. Στόχος της δεν είναι να αντικαταστήσει οποιοδήποτε λεπτομερή πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει πιθανά κάποιες χώρες ή κοινωφελείς οργανισμοί. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα προσωπικό ή θεσμικό όφελος. Ωστόσο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσω της APIMONDIA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των μελισσοκόμων ως απόδειξη της τοξικότητας των μελισσών στον κόσμο, προκειμένου να επιστήσουμε την προσοχή των Δημοσίων Αρχών στο θέμα «Η υγεία και η επιβίωση των μελισσών στον κόσμο».
Όταν θα έχουμε μια σημαντική ποσότητα των δεδομένων και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα των συμβάντων, θα αναρτήσουμε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της APIMONDIA: www.apimondia.org. Εκ των προτέρων, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας σχετικά με την έρευνα αυτή.

 

apimondΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!

Όσο περισσότερα συμβάντα καταγράψουμε
τόσο δυνατότερη θα είναι η φωνή μας στο
να καταφέρουμε να αποφύγουμε
καταστάσεις όπως αυτή που προκαλεί ‘το
τοξικό ουράνιο τόξο’ της φωτογραφίας

apimondia-toxikotita-melisses

 

 

 

 

 

 

MelissokomiaNet.gr via hellenic-beeresearch.gr