Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής βασιλικού πολτού και βασιλισσών.

 

Δείτε το βίντεο