Σε δήλωση των κυψελών που κατέχουν προκειμένου να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα καλούνται οι μελισσσοκόμοι της χώρας, καταθέτοντας έως 31 Δεκεμβρίου 2019 τη σχετική αίτηση, στις αρμόδιες περιφερειακές ΔΑΟΚ.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 αίτηση – δήλωση των κατεχόμενων κυψελών. Όσοι δεν ανταποκριθούν θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης – δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών

Για περισσότερες πληροφορίες στις αρμόδιες περιφερειακές ΔΑΟΚ

– Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πιερίας, στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας, Ισόγειο, Γραφείο 8 και στο τηλέφωνο 2351351103, (υπεύθυνος Συμεωνίδης Κων/νος)

– Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ξάνθης, Πληροφορίες στο γραφείο 316 (3ος όροφος)

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου, τηλέφωνο 2254029108 και 2254351244