Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη και αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της APIMONDIA “Δυσμενείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και μελισσο-φαρμάκων στις μέλισσες”.

Έχει στόχο να συλλέξει στοιχεία και να καταγράψει τα όποια σχετικά συμβάντα (κύρια για τα φυτοφάρμακα).

Δεν αντικαθιστά καμία Εθνική πρωτοβουλία ή πρόγραμμα, ούτε έρχεται σε αντίθεση μαζί τους.

Επίσης τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για προσωπικό συμφέρον. Θα μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν από την APIMONDIA για να αποδείξουν ότι συμβαίνουν πολλά γεγονότα τοξικότητας των μελισσών στον κόσμο με στόχο να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των Κρατικών μηχανισμών στο θέμα της υγείας και διαβίωσης των μελισσών.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε το συμβάν συμπληρώνοντας την φόρμα