Το Beesness Better είναι ένα ολοκληρωμένο συστήμα απομακρυσμένης καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μελισσοκομική κυψέλη με σκοπό τη βελτιστοποίηση της μελισσοκομικής παραγωγής.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης βασικών παραμέτρων της κυψέλης, όπως οι μετεωρολογικές συνθήκες, το βάρος της, αλλά και καταγραφής των ήχων που παράγει το μελισσοσμήνος ως ένδειξη της δραστηριότητάς του. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνεται μέσω κατάλληλης διάταξης αισθητήρων και ηλεκτρονικών, ενώ σύστημα GPS θα καταγράφει την ακριβή θέση της κυψέλης. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών θα στηριχθεί σε τεχνολογία ανοικτού υλικού.

Η αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται βασικά σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή­-υπολογιστή μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο παρασκήνιο θα γίνεταιστατιστική επεξεργασία των δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από αυτά. Ο χρήστης μέσω του ιστότοπου που θα αναπτυχθεί για το σκοπό, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων τα οποία θα αξιολογεί προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες.

Η Ομάδα του Beesness Better αποτελείτε απο το Δ. Μητροβγένη, Ηλεκτρονικό Μηχανικό και την Χ. Τσαπέρα, Αναλύτρια Πληροφοριακών συστημάτων.

Στα πλαίσια ανάπτυξης του συστήματος διεξάγεται έρευνα οπου μπορεί να συμπληρωθεί απο όλους τους μελισσοκόμους.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα που αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης ενός συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης & διαχείρισης του μελισσοκομείου πατήστε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το project θα βρείτε εδώ

 

MelissokomiaNet.gr