Οι μέλισσες φαίνεται να ευδοκιμούν σε αστικό περιβάλλον και οι πόλεις χρειάζονται τη βοήθειά τους. Ο Noah Wilson-Rich δηλώνει ότι η αστική μελισσοκομία θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της πόλης.