Το παρασιτικό άκαρι βαρρόα (Varroa destructor) αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον επαγγελματία μελισσοκόμο, καθώς η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να προκαλέσει έως και την εξάλειψη των μελισσιών. Η αντιμετώπιση του ακάρεος γίνεται με δραστικές ουσίες εγκεκριμένων σκευασμάτων όπως είναι το coumaphos, το tau-fluvalinate και το flumethrin καθώς επίσης και με φιλικές ουσίες που προτείνονται από τον κανονισμό της βιολογικής γεωργίας (Καν. 889/2008 ΕΕ) όπως είναι η θυμόλη, το γαλακτικό, το φορμικό και το οξαλικό οξύ.
Οι δραστικές αυτές ουσίες οι οποίες εκκρίθηκαν το 1995, δεν καλύπτονται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην ελληνική αγορά γενόσημα φάρμακα στη μελισσοκομία. Τα σκευάσματα αυτά μολονότι έχουν την ίδια χημική σύνθεση με τα εγκεκριμένα, έχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις, διαφορετικά έκδοχα και διαφορετικό τρόπο απελευθέρωσης. Τα σκευάσματα αυτά εισάγονται κυρίως από άλλες χώρες μέσω διαδικτύου, στην Ελλάδα, δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και η χρησιμοποίησή τους στα μελίσσια δεν είναι νόμιμη. Η χρησιμοποίηση των σκευασμάτων αυτών, χωρίς έγκριση, εγκυμονεί κινδύνους γιατί δεν είναι γνωστή η μελισσοτοξικότητα, τα υπολείμματα που αφήνουν στα προϊόντα της κυψέλης και η αποτελεσματικότητά τους.
Το Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του ΑΠΘ ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα γενόσημα σκευάσματα ABvarC-Tablet (coumaphos), Varostop (flumethrin),Wang’s Manpu Varroa miticide Strips (tau-fluvalinate) και Ecostop (θυμόλη) τα οποία προσκόμισαν μελισσοκόμοι που προμηθεύτηκαν από την ελληνική αγορά. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσο η παράνομη αυτή χρήση των μη εγκεκριμένων σκευασμάτων στη χώρα μας εγκυμονεί κινδύνους στα μελίσσια και τα προϊόντα τους.
Παράλληλα στην προσπάθειά του το Εργαστήριο να προωθήσει τη χρήση φιλικών ουσιών στην κυψέλη εναντίον της βαρρόα μελέτησε την αποτελεσματικότητα φυσικών ουσιών όπως είναι η θυμόλη το φυτό κακαβιά (Cercis australis), τα φύλλα καπνού και το λιβάνι. Η θυμόλη χρησιμοποιήθηκε ανάμικτη με ζάχαρη άχνη σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η γνωστή αποτελεσματικότητα της απλής άχνης ζάχαρης. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις μέχρι σήμερα προτεινόμενες ώστε να γίνει εφικτή η αντιμετώπιση του ακάρεος τους καλοκαιρινούς μήνες. Το φυτό κακαβιά, τα φύλλα καπνού και το λιβάνι χρησιμοποιήθηκαν στο καπνιστήρι και προτείνονται κυρίως για τη διατήρηση του βαθμού προσβολής από βαρρόα σε ανεκτά για τις μέλισσες επίπεδα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΪΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
(ομιλητής:Θ. Μιχαλακοπούλου)

Μιχαλακοπούλου Θ., Νικηφόρου Α., Γκόρας Γ., Τανανάκη Χ., Καραζαφείρης Εμ., Δήμου Μ., Λιόλιος Β., Κανέλης Δ., Αργενά Ν., Θρασυβούλου Α.
Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας,
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Όλες οι ομιλίες του Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ θα τις βρείτε εδώΒυσσινί Μέλισσα