Από τις Δ/νσεις Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτην/κής όλων των περιφερειών σταδιακά ανακοινώνεται :

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΕ) 2015/1366 , τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα πρέπει να καταγράψουν τον αριθμό κυψελών διαχείμασης.

Οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων, προκειμένου να ενταχθούν σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα , θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  μία Αίτηση –Δήλωση το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. ( Υπόδειγμα1)

ΠΡΟΣΟΧΗ – Νέα Ενημέρωση ΟΜΣΕ για τις Ενισχύσεις στο τέλος του άρθρου

Α) Οι δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.1

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»( ενίσχυση για την προμήθεια καινούριων κυψελών ) του νέου τριετούς προγράμματος 2017-2019 θα πρέπει :

α)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών

β)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

γ)Να υποβάλλουν την Αίτηση –Δήλωση κυψελών διαχείμασης (Υπόδειγμα 1)στις ΔΑΟΚ όπου ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Β) Οι δικαιούχοι της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

(ενίσχυση μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον)  κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους  θα πρέπει εκτός των παραπάνω:

α)Να έχουν Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες

β)Να είναι κάτοχοι μελοσσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής να είναι 8.000 ευρώ

γ)Να υποβάλλουν την Αίτηση –Δήλωση για συμμετοχή στη Δράση 3.2’Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»( Υπόδειγμα 2) στη ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1ηΣεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους, για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.

Πληροφορίες:

Π.Ε. Καστοριάς στο τηλέφωνο 24673-50237 (αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Αθανάσιος  Μπέλλος).

Π.Ε. Τρικάλων Οι σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής στο γραφείο 305. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305.

Π.Ε Κοζάνης Πληροφορίες  στο τηλ. 2461_351431 ( 24  γραφείο  Κοκελίδης Στάθης).

Π.Ε Γρεβενών, 1ος όροφος, γραφείο 334, τηλ. 2462353076, N.Τακας

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω) και στο τηλέφωνο 2132100919. Υπόδειγμα 1, Υπόδειγμα 2

Δωδεκάνησα-Κυκλάδες: στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επειδή οι αιτήσεις ξεκινάνε αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει ακόμα σχετική ενημέρωση μέσω ίντερνετ απ΄ όλες τις Περιφεριακές Ενότητες. Απευθυνθείτε στις Δ/νσεις Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτην/κής της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Νέα Ενημέρωση ΟΜΣΕ για τις Ενισχύσεις

Θέμα: Κυψέλες διαχείμανσης και δικαιούχοι ενίσχυσης των δράσεων 3.1 «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» και 3.2 «οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».
Συνάδελφοι,
σχετικά με το έγγραφο που στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την ΟΜΣΕ από το Τμήμα Μελισσοκομίας του Υπουργείου για τις αιτήσεις για τις μετακινήσεις κυψελών και τις κυψέλες διαχείμασης,
παρακαλώ ενημερώστε τους συναδέλφους μελισσοκόμους της περιοχής σας να μη βιαστούν να καταθέσουν αιτήσεις (άλλωστε οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι η 20η Μάη και 31η Δεκεμβρίου, αντίστοιχα).
Έχουν αλλάξει πολλά τόσο στις διαδικασίες (χωρίς τα Κέντρα Μελισσοκομίας) όσο και στις προϋποθέσεις (ελάχιστο ακαθάριστης αξίας παραγωγής 8000€), που δημιουργούν τεράστια προβλήματα.
Δεν υπάρχει αποδοχή αυτών των μεταβολών από την Ομοσπονδία και η θέση μας είναι πώς ότι τελικά γίνει να γίνεται μέσω των Κέντρων Μελισσοκομίας.
Μέχρι να υπάρξουν διευκρινήσεις και λύσεις στα προβλήματα, ας μην κάνουμε τα χαρτιά μας ακόμη. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Με εκτίμηση, Βασίλης Ντούρας, Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.