Ανακοινώθηκαν στην επίσημη σελίδα του ΕΦΕΤ οι νέες απαιτήσεις με τις οποίες θα γίνονται οι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις μελιού από τους αρμόδιους ελεγκτές. Σύμφωνα με αυτές θα ελέγχονται τα εξής:

Αν υπάρχουν διαγράμματα ροής και αν ελέγχονται τα κρίσιμα σημεία
Αν υπάρχει πρόγραμμα καθαριότητας και απολύμανσης
Αν υπάρχει τεκμηριωμένη εκπαίδευση προσωπικού κατά ΕΦΕΤ
Αν το νερό που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για πόσιμο
Αν υπάρχει ιχνηλασιμότητα προμήθειας πρώτων υλών και διάθεσης τελικών προϊόντων
Αν υπάρχουν οι απαιτούμενες αναλύσεις (HMF, διαστάση, υγρασία, αγωγιμότητα, οξύτητα, σάκχαρα, γυρεοσκοπική και άλλες κατά περίπτωση)
Επιτόπιος έλεγχος παραγωγής
Συσκευασία και αν τα υλικά συσκευασίας είναι κατάλληλα για τρόφιμα
Αν τηρούνται τα προαπαιτούμενα σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υγιεινή προσωπικού
Αν υπάρχει καταγραφή συνθηκών αποθήκευσης με διακριβωμένα θερμόμετρα και
Αν η ετικέτα του προϊόντος είναι σύμφωνη με τον 1169/2011

Πηγή: pasiaslab.gr