Όροι χρήσης

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το melissokomianet.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή  banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το melissokomianet.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Melissokomianet.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 

Κατάλογος αγγελιών

Προϋπόθεση για τη χρήση του καταλόγου αγγελιών που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο melissokomianet.gr  είναι ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους που διέπουν τη λειτουργία του. Ο ιστότοπος melissokomianet.gr παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες πληροφόρησης, καταχώρησης κλπ.

Τα στοιχεία – πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες που δημοσιεύονται δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθότητα τους.
Η αποκλειστική ευθύνη για την διερεύνηση-διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχειών-πληροφοριών ανήκει στο χρήστη.

Ο ιστότοπος melissokomianet.gr  σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχει, ούτε προτρέπει τους χρήστες,  στη σύναψη οιασδήποτε εμπορικής ή άλλης συναλλαγής και δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα.

Συνιστάται στους χρήστες να είναι επιφυλακτικοί και να ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών  που δημοσιεύονται και ιδιαιτέρα όσων ζητούν χρήματα προκαταβολικά.

 

Οι όροι και κανόνες ανανεώνονται διαρκώς και είναι πιθανό να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου.

 

Υποδείξεις, παράπονα, προβλήματα με δημοσιεύματα κλπ,  μπορείτε να αναφέρεται πατώντας εδώ