Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας, διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης σχετικά με τις άγριες μέλισσες και άλλους επικονιαστές, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της δεκαετούς εμπειρικής έρευνάς του στη Χίο, ειδικότερα μετά τις φωτιές που έπληξαν αυτό το νησί τα τελευταία χρόνια, 2012 και 2016. Η ημερίδα απευθύνεται προς όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν μια πολύ σημαντική όψη της περιοχής του Αιγαίου, τη βιοποικιλότητα των επικονιαστών (κυρίως άγριων μελισσών και κοινής μέλισσας, αλλά και σκαθαριών, πεταλούδων, μυγών, σφηκών) και των σχέσεων των εντόμων αυτών με τα ανθοφόρα φυτά, τη σημασία της επικονίασης για τη φύση και τις καλλιέργειες, τους κινδύνους που οι επικονιαστές αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της φωτιάς στο όλο σύστημα, καθώς και την μελισσοκομία.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-αποκατάσταση των επικονιαστικών υπηρεσιών σε μεσογειακές μεταπυρικές βιοκοινότητες, συνθεωρώντας τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και της βόσκησης» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, στις 18:00, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

17:45-18:0 Προσέλευση

18:00-18:15 Έναρξη εργασιών ημερίδας – Χαιρετισμοί

18:15-19:00 Άγριες μέλισσες και άλλοι επικονιαστές του Αιγαίου και της Λέσβου: μια δωρεά της φύσης σε κρίσιμους καιρούς
Θεοδώρα Πετανίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου

19:00-19:15 Διάλειμμα καφέ

19:15-19:45 Μεταπυρικές κοινότητες και επικονιαστές: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δεκαετούς έρευνας του Εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο
Γεώργιος Νάκας, Βιολόγος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

19:45-20:15 Α. Επιπτώσεις από τις φωτιές της τελευταίας δεκαπενταετίας στη μελισσοκομία – η περίπτωση της Χίου
Β. Η παραδοσιακή μελισσοκομία της Λέσβου ως πολιτισμική κληρονομιά
Γεώργιος Μαυροφρύδης, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

20:15-20:30 Συζήτηση – Λήξη εργασιών ημερίδας
Θεοδώρα Πετανίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου»