Ένας πρακτικός οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων με θεραπείες για τις πιο συχνές παθήσεις.