Η Νοσεμίαση είναι μια νόσος που προκαλείται από δύο είδη παρασίτων τα Nosema ceranae και Nosema apis (τα οποία ανήκουν σε ένα είδος μυκήτων που σχηματίζουν σπόρια )
Η πρώτη μελέτη έχει να κάνει με το Nosema ceranae ενώ η δεύτερη με το Nosema apis και την επίδραση της θυμόλης στην υγεία και μακροζωία των μελισσών.

Ο σκοπός της πρώτης μελέτης είναι να αξιολογήσει την επίδραση της θυμόλης και της ρεσβερατρόλης[1] οπου χορηγήθηκαν σε δύο διαφορετικούς τύπους τροφής (ζαχαροζύμαρο και σιρόπι) σχετικά με την ανάπτυξη της Νοσεμίασης (Nosema ceranae) και στην μακροβιότητα των μελισσών (Apis mellifera) σε συνθήκες εργαστηρίου.
Μέλισσες από αποικίες που δεν είχαν προσβληθεί από νοσεμίαση, μολύνθηκαν μεμονωμένα με 1 μL σιροπιού σακχαρόζης όπου περιείχε 18.000 σπόρια του N.ceranae, τοποθετήθηκαν σε κλουβιά και διατηρήθηκαν σε έναν επωαστήρα στους 33°C με 65% υγρασία.
Οι πειραματικές ομάδες τροφοδοτήθηκαν με ζαχαροζύμαρο ή σιρόπι όπου παρασκευάστηκαν με θυμόλη (100 ppm) ή ρεσβερατρόλη (10 ppm). Τα επίπεδα μόλυνσης παρακολουθήθηκαν επί μια περίοδο 25 ημερών.
Την 25η ημέρα μετά την μόλυνση οι μέλισσες που τρέφονταν με σιρόπι θυμόλης είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μόλυνσης.
Στο τέλος όμως υπήρξαν και σημαντικές διαφορές μεταξύ θεραπειών ως προς την διάρκεια ζωής. Οι μέλισσες που είχαν τραφεί με σιρόπι θυμόλης ή ρεσνερατρόλης επέζησαν περισσότερο από τις υπόλοιπες του πειράματος. Παρά του ότι το φορτίο των σπορίων από τις μέλισσες που τράφηκαν με ρεσνερατρόλη δεν διέφερε από τις μέλισσες ελέγχου, η ουσία αυτή επέκτεινε την διάρκεια ζωής τους.

Απόσπασμα από την δεύτερη μελέτη που μετρά την δράση της θυμόλης σε σύγκριση με το fumidil-b και μελίσσια μάρτυρες.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα αποτελέσματα της χρήσης θυμόλης και του Fumidil-B σε σύγκριση με τα μελίσσια που δεν τους χωρηγήθηκε κάποια ουσία-ομάδα ελέγχου(Control).
Με την χορήγηση θυμόλης μέσω σιροπιού τον 3ο χρόνο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των σπορίων Nosema Apis.
Η μελέτη έδειξε (Άνοιξη 2013) ότι από την ομάδα που οι αποικίες έκαναν χρήση Fumidil-B είχαν ως χειμερινές απώλειες 15 κυψέλες. Οι απώλειες για τις αποικίες που δεν χρησιμοποίησαν καμία θεραπεία ήταν 21 κυψέλες. Ενώ μόλις 2 κυψέλες χάθηκαν με την χρήση θυμόλης. Τον επόμενο χρόνο χάθηκαν 8 κυψέλες με την χρήση Fumidil-B, 2 κυψέλες με την χρήση θυμόλης και 16 κυψέλες από την ομάδα ελέγχου. Τα χαμηλότερα ποσοστά από τις χειμερινές απώλειες τα είχε η θυμόλη.

Επίσης το Εργαστήριο Μελισσοκομίας Α.Π.Θ, για την αντιμετώπιση της Νοσεμίασης προτείνει σε όλους τους μελισσοκόμους να εφαρμόζουν την θεραπεία ανεξάρτητα εάν έχουν η όχι Νοσεμίαση. Χορήγηση σιροπιού με θυμόλη (σε κάθε δεκάρι δίνονται 3-4 λίτρα σιροπιού) κάθε φθινόπωρο και άνοιξη για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η αναλογία είναι 1 γραμμάριο θυμόλης σε 15 λίτρα σιροπιού.

Περισσότερες πληροφορίες για να φτιάξετε σιρόπι με θυμόλη θα βρείτε εδώ.
[1] Η Ρεσβερατρόλη (resveratrol, RVT) είναι ένωση της κατηγορίας των φυτοαλεξινών (phytoalexins) με βασική δομή των στιλβενίων (Στιλβένιο: 1,2-διφαινυλο-αιθυλένιο). Η ρεσβερατρόλη είναι φυσική ουσία που βρίσκεται κυρίως σε υψηλές συγκεντρώσεις στον φλοιό των σταφυλιών και ιδιαίτερα των κόκκινων σταφυλιών, στα φύλλα ευκαλύπτου και ελάτου, στους ξηρούς καρπούς, στα μούρα (mulberries, blueberries, cranberries, bilberries). Σε μικρότερες ποσότητες έχει βρεθεί σε 70 ακόμη φυτικά προϊόντα. wiki
 
Η πρώτη μελέτη: Cecilia Costa, Marco Lodesani, Lara Maistrello in Apidologie (2009)
Η δευτερη μελέτη: Asian Network for Scientific Infmormation, Pakistan Journal of Biological Sciences (2005)
Επιμέλεια άρθρου : MelissokomiaNet.gr