Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Μελισσοκομίας απο το την Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Καθηγητής: Αλυσσανδράκης Ελευθέριος

Μελισσοκομία

  Πρόλογος

  Περιεχόμενα

  1.  Συστηματική & φυλές μελισσών

  2.  Βιολογικός κύκλος & κοινωνία μελισσών

  3.  Μορφολογία, ανατομία & φυσιολογία μέλισσας

  4.  Δραστηριότητες & συμπεριφορά μελισσών

  5.  Μελισσοκομικά φυτά

  6.  Μελισσοκομικός εξοπλισμός

  7.  Μελισσοκομικοί χειρισμοί

  8.  Μελισσοκομικά προϊόντα

  9.  Εχθροί & ασθένειες μελισσών

  10. Γενετική βελτίωση μελισσών-βασιλοτροφία

  11. Σχέδιο μελισσοκομικών χειρισμών

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι