Όλοι οι μελισσοκόμοι – κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση από 01-09-2020 μέχρι 31-12-2020.

– Η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των μελισσοκόμων σε όλα τα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα.

– Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο εντός του διαστήματος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση – δήλωση διαχείμασης υποβάλλεται με του κάτωθι τρόπους :

1. Αυτοπρόσωπος στην εκάστοτε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

2. Μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας της περιοχής .

3. Με ψηφιακό τρόπο κάνοντας εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr/

Για την Αίτηση κάντε κλικ εδώ.