Ο απώτερος στόχος του B-GOOD είναι να παρέχει καθοδήγηση στους μελισσοκόμους και να τους βοηθήσει να λαμβάνουν καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για ορισμένες μελισσοκομικές πρακτικές στη χώρα σας και για περιβαλλοντικές πτυχές που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Η δημοσιοποίηση αυτού του ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική για να μας βοηθήσει να συλλέξουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη μελισσοκομία στην ΕΕ και να δημιουργήσουμε χάρτες καταλληλότητας οικοτόπων και μελισσοκομίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά) και μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο εδώ :

 https://form.jotform.com/231483521433349

Τα αποτελέσματα θα είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του έργου.

https://b-good-project.eu/